Головна / Факультет / Кафедри / Кафедра теоретичної та комп'ютерної...
Кафедра теоретичної та комп’ютерної механіки
Завідувач кафедри: Лобода Володимир Васильович – доктор фізико-математичних наук, професор.
Пошта кафедри: mtk_dnu@ukr.net

Кафедра пропонує абітурієнтам такі спеціальності:

113 – Прикладна математика

ОПП бакалавра «Прикладне комп’ютерне та математичне моделювання»

ОПП магістра «Комп’ютерна механіка»

ОНП PhD «Прикладна математика»

          Кафедра теоретичної та комп`ютерної механіки була утворена у вересні 2016 року шляхом об’єднання кафедр теоретичної та прикладної механіки та обчислювальної механіки і міцності конструкцій. З багаторічною історією цих кафедр можна познайомитись за посиланням: http://www.dnu.dp.ua/view/kafedra_teoretuchnoi_ta_komp_mehaniki

            На сьогоднішній день наукова діяльність кафедри здійснюється у напрямку математичного, комп’ютерного і експериментального моделювання природничих процесів різної природи та створення методів, алгоритмів і прик­ладних комп’ютерних програм розрахунку динаміки, міцності, надійності, довговічності та оптимального проектування конструкцій в аерокосмічній галузі, машинобудуванні, геомеханіці, біомеханіці, будівництві та ін.

            Колектив кафедри забезпечує викладання більше 30 навчальних курсів механічного та комп’ютерного спрямування для механіко-математичного та фізико-технічного факультетів, здійснює керівництво науково-дослідною роботою студентів. Фахівців вищої кваліфікації успішно готує магістратура, аспірантура і докторантура кафедри.

            Починаючи з 2021 року на кафедрі виконуються, виграні на конкурсній основі, 3 держбюджетні теми МОН України, що входять до пріоритетного тематичного напряму «Найважливіші фундаментальні проблеми фізико-математичних наук».

            Випускники кафедри успішно працюють в конструкторських бюро України та закордоном, у науково-дослідних інститутах академії наук України, у державних та приватних комерційних установах, у банках та IT-компаніях. Кожного року 2-3 випускника кафедри направляється на навчання за кордон по Ph.D. програмам за рахунок університетів Європи та США. Більш детальна інформація про випускників кафедри ТУТ

            Серед співробітників кафедри один член-кореспондент Національної академіїї наук України, чотири доктора фізико-математичних та технічних наук, вісім кандидатів фізико-математичних наук.
У 2019 році при активній участі кафедри в ДНУ була проведена міжнародна конференція, присвячена сторіччю від дня народження академіка Володимира Івановича Моссаковського.

           В конференції прийняли участь більше 300 вчених з України, США, Німеччини, Франції, Японії, Польщі та інших країн. Більш детальну інформацію про конференцію наведено на сторінці
http://www.dnu.dp.ua/view/conf_VIM-100.

          Кафедра має тісні зв’язки з КБ «Південне» ім. М.К. Янгеля, ІТ фірмами ISD, AMC “Bridge”, провідними університетами України, а також з Хемпширським університетом (США), університетом Блеза Паскаля (Франція), технічним університетом м. Фрайберг (Німеччина), Делфтським університетом (Нідерланди). Кожен з цих закордонних ВНЗ вже прийняв в магістратуру або аспірантуру багатьох наших випускників і готовий приймати нових.

         Прикладна математика – область математики, яка розглядає застосування математичних методів, алгоритмів в інших областях науки і техніки. Прикладами такого застосування є чисельні методи, математична фізика, механіка суцільних середовищ, а також різноманітні проблеми, пов’язані з інформатикою та ІТ технологіями. 

         Саме цьому ми і вчимо наших студентів: створити математичну модель задачі, написати алгоритм та програму для її дослідження або скористатися вже наявними програмними комплексами типу Ansis, Abaqus, Solid Works та ін., отримати чисельні результати, зробити їх аналіз і «отримати плату» за розв’язання прикладної задачі.

Показники кафедри теоретичної та комп’ютерної механіки в науково-метричних базах тут

Доктор фізико-математичних наук, професор, завідувач кафедри теоретичної та комп’ютерноїмеханіки.

Доктор технічних наук, професор, професор кафедри теоретичної та комп’ютерної механіки.

Доктор фізико-математичних наук, професор кафедри теоретичної та комп’ютерної механіки

Чернецький

Кандидат фізико-математичних наук, доцент, доцент кафедри теоретичної та комп’ютерної механіки

Мусіяка

Кандидат фізико-математичних наук, доцент кафедри теоретичної та комп’ютерної механіки

image_2021_04_25T16_27_07_179Z

Кандидат фізико-математичних наук, доцент, доцент кафедри теоретичної та комп’ютерної механіки

image_2021_04_25T16_27_29_250Z

Кандидат фізико-математичних наук, доцент, доцент кафедри теоретичної та комп’ютерної механіки

Гергель

Кандидат фізико-математичних наук, доцент кафедри теоретичної та комп’ютерної механіки

2

Кандидат фізико-математичних наук, доцент кафедри теоретичної та комп’ютерної механіки.