Головна / Факультет / Кафедри / Кафедра статистики й теорії...
Кафедра статистики й теорії ймовірностей
Завідувач кафедри: Турчин Валерій Миколайович – кандидат фізико-математичних наук.
Сайт кафедри: mst-mmf-dnu.dp.ua
Пошта кафедри: mst.dnu@gmail.com

Кафедра статистики й теорії ймовірностей готує фахівців з нової прикладної математичної спеціальності «Статистика (аналіз даних)» – на перетині сучасної стохастичної математики і комп’ютерних технологій.

Посади, які обіймають випускники:

 • Data Scientist
 • Data Analyst
 • Risk Analyst
 • System Analyst
 • Machine Learning Engineer

Наші випускники працюють у провідних компаніях як України, так і всього світу – Німеччина, Австрія, Швеція, США, Канада, Австралія тощо.

Основні напрямки наукових досліджень кафедри:

 • ризик-аналітика
 • прогнозування
 • імовірнісно-статистичні методи у IT-технологіях
 • імовірнісно-статистичні методи у медицині, соціальних науках
 • фінансова і актуарна математика
 • Machine Learning

 

На кафедрі статистики й теорії ймовірностей працюють висококваліфіковані спеціалісти (100% викладацького складу мають вчені ступені), що цілеспрямовано забезпечують підготовку висококваліфікованих фахівців зі спеціальностей «Статистика», «Прикладна та теоретична статистика» — аналітиків з прогнозування, теорії ризику, стратегічного планування — їх висока конкурентоспроможність, широкі можливості працевлаштування гарантовані незмінно високим попитом на аналітиків.

Кафедра статистики й теорії ймовірностей створена рішенням Вченої ради Дніпропетровського університету в січні 2004 року для підготовки фахівців з нової математичної спеціальності «Статистика». У відкриття цієї спеціальності та кафедри, організацію на ній навчального процесу, підготовки спеціалістів, наукових досліджень зробив вагомий внесок завідувач, доктор фізико-математичних наук, доцент В. М. Турчин, який очолює кафедру з липня 2004 року. До цього часу посаду завідувача обіймав професор Є. С. Переверзєв, а протягом 2013-2014 років – професор А. В. Тушев.

Нині під керівництвом кандидата фізико-математичних наук, доцента В. М. Турчина на кафедрі працюють кандидати фізико-математичних наук, доценти Я. С. Бондаренко, С. В. Гончаров, Є. В. Карнаух, Є. В. Турчин, кандидат технічних наук, доцент О. Д. Фрідман, кандидат педагогічних наук, доцент В. К. Кірман. Вони читають такі курси, як теорія ймовірностей, математична статистика, теорія випадкових процесів, марковські ланцюги, лінійні моделі в статистиці, аналіз даних, актуарна математика, фінансова математика, вибіркові обстеження, теорія ймовірностей і математична статистика, статистичне моделювання, теорія масового обслуговування, теорія випадкових процесів, багатовимірний статистичний аналіз, теорія статистичних рішень, теорія ігор, теорія інформації, теорія ймовірностей, математична статистика, дискретна математика і комбінаторний аналіз, узагальнені лінійні моделі, вища математика, економетрика.

У колі наукових інтересів співробітників кафедри – теорія випадкових процесів, теорія ймовірностей, математична статистика, та їх застосування. Основні напрями наукових досліджень: надійність і довговічність складних технічних систем; ймовірнісні моделі накопичення пошкоджень; марковські процеси та їх застосування у теорії масового обслуговування і надійності.

За період існування кафедри її працівники видали чотири підручники, 11 навчальних посібників, а також захистили дві кандидатські дисертації.

На кафедрі відкрито магістратуру.