Головна / Факультет / Кафедри / Кафедра математичного аналізу і теорії...
Кафедра математичного аналізу і теорії функцій
Завідувач кафедри: Парфінович Наталія Вікторівна – доктор фізико-математичних наук, професор.
Сайт кафедри: maitf.dnu.dp.ua
Пошта кафедри: dnu.maitf@gmail.com

Кафедра математичного аналізу і теорії функцій є випускаючою кафедрою за спеціальностями 111 «Математика» та 014.04 «Середня освіта (математика)». Серед викладачів нашої кафедри три доктори і дев’ять кандидатів фізико-математичних наук.

Сучасні дослідження в будь-якій галузі знань неможливо уявити без використання математичних методів. Справжній математик – це людина, яка має певний, специфічний, професійний погляд на все, що її оточує. Математика – це уміння будувати логічно бездоганні міркування, це почуття зачарування глибиною та стрункістю абстрактних понять. Часто можна почути, що математики «відразу бачать суть проблеми», що вони «усе розкладають по поличках». Така властивість їхнього мислення, що повною мірою формується на механіко-математичному факультеті у студентів спеціальності «Математика».

Доктор математичних наук Джеремі Кун із Іллінойського університету в Чикаго спробував пояснити, навіщо математика потрібна в повсякденному житті та чому навчає математика:

  • точності,
  • мислити на кілька кроків уперед,
  • розглядати проблему на різних рівнях,
  • визнавати свої помилки,
  • мислити нестандартно,
  • ніколи не здаватися.

Кафедра математичного аналізу і теорії функцій заснована в 1919 році, вона одна з найстаріших в університеті. Сьогодні це випускаюча кафедра за спеціальностями 111 «Математика» та 014.04 «Середня освіта (математика)». Серед викладачів нашої кафедри три доктори і вісім кандидатів фізико-математичних наук, які навчають студентів за освітніми програмами підготовки бакалавра й магістра. Кафедра математичного аналізу і теорії функцій готує також фахівців вищої кваліфікації: при кафедрі є аспірантура, її випускники успішно захищають дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук.

Кафедра математичного аналізу і теорії функцій готує також фахівців вищої кваліфікації: при кафедрі є аспірантура, її випускники успішно захищають дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук.

Кафедра має тісні наукові зв’язки з Інститутом математики НАН України, Київським національним університетом імені Тараса Шевченка, Львівським національним університетом імені Івана Франка, Одеським національним університетом імені І. І. Мечникова та іншими науковими установами і вузами України, а також інших країн.

Кафедра математичного аналізу і теорії функцій сприяє тому, щоб студенти механіко-математичного факультету ДНУ мали всі можливості проявити себе в науковій сфері. Результатом наукової співпраці студентів і викладачів є опубліковані спільні статті і доповіді студентів на наукових конференціях. Кафедра щорічно відсилає наукові роботи студентів на конкурси наукових студентських робіт з математики. Наші студенти неодноразово посідали призові місця на всеукраїнських та міжнародних студентських олімпіадах з математики.