Головна / Факультет / Кафедри / Кафедра геометрії та алгебри
Кафедра геометрії та алгебри
Завідувач кафедри: Пипка Олександр Олександрович – доктор фізико-математичних наук, доцент.
Пошта кафедри: ga@mmf.dnulive.dp.ua

Навчальний процес на кафедрі забезпечують 8 викладачів:

– доктори наук – 3;

– кандидати наук – 4;

 

Перші геометричні дослідження в нашому університеті пов’язані з іменем професора Огієвецького І.Ю. Починаючи з 1926 року для роботи в Дніпропетровському університеті залучився завідувач кафедри МДУ, заслужений діяч науки, лауреат Державної премії професор Каган В.Ф. Під його керівництвом закінчили аспірантуру та захистили дисертації проф. Шапіто Я.Л., доценти Ліщинський С.Ф., Вербицький А.Л., Пікус Л.Л., Чернишенко В.М. До 1964 року функціонувала кафедра теорії функцій, геометрії і алгебри. Кафедра геометрії і алгебри була створена у 1964 році. Першими співробітниками кафедри були Вакарчук Б.С., Ліщинський С.Ф., Степаненко П.Т., Щербаков І.В., Федіщенко С.І., Іщенко Є.М. Багато років кафедрою керував доцент Вакарчук Б.С. Під його керівництвом велись дослідження в трьох напрямках, які були закладені професором Каганом В.Ф.: диференціальна геометрія неевклідових просторів, геометрія субпроективних просторів, конформні відображення ріманових просторів. Вакарчук Б.С. багато уваги приділяв зростанню молодих кадрів. Так, у 1967 році він залучив спеціаліста з теорії чисел Дишліса О.Я., направив в аспірантуру до Києва випускника університету Курдаченка Л.А.

Новий етап розвитку кафедри почався, коли її завідувачем став Курдаченко Л.А., який і зараз очолює кафедру. Він, як у свій час Вакарчук Б.С., велику увагу приділяє підготовці молодих спеціалістів. Зараз на кафедрі працюють його колишні студенти та учні: проф. Тушев А.В., доц. Чупордя В.А., доц. Пипка О.О., доц. Величко Т.В. та ас. Ящук В.С. Курдаченко Л.А., нині професор, заслужений діяч науки і техніки України, підтримує зв’язки з алгебраїстами не тільки в Україні, а й за кордоном. Співробітники кафедри геометрії і алгебри постійно співпрацюють з вченими з різних країн світу, ведуть дослідження у сучасних напрямках алгебри, беруть участь у міжнародних конференціях.

Кафедра є випусковою для підготовки фахівців за спеціальностями 111 «Математика» та 014.04 «Середня освіта (математика)» на першому (бакалаврському) та другому (магістерському) рівні вищої освіти. Крім того кафедра здійснює підготовку й за третім (освітньо-науковим) рівнем за спеціальністю 111 «Математика». Слід зазначити, що  випускниця кафедри вперше в Україні захистила дисертацію з присудженням ступеня доктора філософії європейського зразка за спеціальністю 111 «Математика».

Кафедра має тісні наукові контакти з університетами Києва, Львова, Інститутом математики НАН України, університетом Тускалузи та Національним університетом Лос-Анджелеса (США), університетами Сарагоси та Валенсії (Іспанія), Неаполя (Італія), Анкари (Туреччина), політехнічним університетом Кракова (Польща) та іншими.

Головний напрямок наукових досліджень кафедри – теорія груп, теорія модулів, теорія кілець та алгебр. Основні теми даного напрямку: дослідження груп з обмеженнями на системи їх підгруп і фактор-груп, дослідження нетерових і артінових модулів, модулів над груповими кільцями, дослідження групових кілець з умовами скінченності.

На кафедрі постійно працює науковий семінар, у якому беруть участь як викладачі та аспіранти кафедри, так і усі бажаючі студенти (старших курсів). Керівник семінару – проф. Курдаченко Л.А.

Молоді вчені кафедри беруть участь у проведенні математичних олімпіад та турнірів для здібних школярів, проводять лекційні заняття для учнів Дніпропетровського обласного ліцею-інтернату фізико-математичного профілю, а також для учнів-слухачів Малої академії наук.

Курдаченко Л.А. кожний рік виїжджає за кордон для участі у міжнародних конференціях, симпозіумах, а також для підтримки наукових зв’язків та обміну досвідом з науковцями різних країн світу, яким ділиться з молодими вченими кафедри на семінарах, а також впроваджує його в навчальний процес при викладанні лекцій. Також Курдаченко Л.А. постійно працює з обдарованими студентами, яких заохочує цікавими задачами. Деякі з таких студентів вибирають кафедру геометрії і алгебри, а потім вступають до аспірантури (наприклад, викладачі кафедри – Калашнікова Н.В., Чупордя В.А., Пипка О.О., Величко Т.В., Гринь К.О., Ящук В.С.).

 

Склад кафедри:

Пипка Олександр Олександрович – завiдувач кафедри геометрії і алгебри, доктор фізико-математичних наук

Курдаченко Леонід Андрійович –  професор кафедри геометрії і алгебри, доктор фізико-математичних наук. Curriculum Vitae

Тушев Анатолій Володимирович – професор кафедри геометрії і алгебри, доктор фізико-математичних наук

Величко Тетяна Володимирівна – доцент кафедри геометрії і алгебри, кандидат фізико-математичних наук

Галайко Юлія Анатоліївна – доцент кафедри геометрії і алгебри, кандидат педагогічних наук

Чупордя Василь Анатолійович – доцент кафедри геометрії і алгебри, кандидат фізико-математичних наук

Ящук Вікторія Сергіївна – доцент кафедри геометрії і алгебри, доктор філософії за спеціальністю 111 «Математика»