Статистика

Спеціальність 112«Статистика», освітня програма «Статистика» призначена для підготовки фахівців, здатних до побудови та аналізу математичних моделей стохастичних систем і явищ, прогнозування поведінки стохастичних систем, виявлення закономірностей у даних великого обсягу.