Головна / Факультет / Кафедри / Кафедра аерогідромеханіки та енергомасопереносу

Кафедра чекає абітурієнтів на такі спеціальності:

113 – Прикладна математика

ОПП бакалавра «Прикладне комп’ютерне та математичне моделювання»
ОПП магістра «Комп’ютерні технології та моделювання в механіці рідини та газу»
ОНП PhD «Прикладна математика»

144 – Теплоенергетика

ОПП бакалавра «Теплоенергетика»
ОПП магістра «Теплоенергетика»

Навчальний процес за цими програмами забезпечують 4 професорів та 7 доцентів.

Основні напрямки наукових досліджень кафедри:
• комп’ютерні технології та моделювання аеродинамічних та теплообмінних процесів;
• проектування енергетичних систем на основі відновлювальних джерел енергії – Сонця, вітру, біомаси та ін.;
• комп’ютерне моделювання розповсюдження техногенних забруднень, прогноз природних та екологічних катастроф, методи їх запобігання;
• розробка нових видів палив на основі сучасних технологій емульгування;
• космічне машинобудування, проектування сучасних літальних апаратів різного призначення;
• створення ефективних енергоощадних та ресурсоощадних технологій, енергоаудит.

Сучасний світ базується на енергетиці. Аерогідромеханіка та тепломасообмін – наукова основа енергетики. Спеціалісти з аерогідромеханіки та тепломасообміну, що володіють сучасними комп’ютерними технологіями та принципами математичного моделювання, завжди були і є найбільш затребуваними в промисловості, на транспорті, в конструкторських бюро та в найбільш розвинутих наукомістких IT-фірмах.

Ще в 30-х роках минулого століття в Дніпропетровському університеті існував аерогідромеханічний напрям підготовки фахівців, науковці якого заклали фундамент сучасної науки про течію та теплообмін в рідині та газі.

У 1960 році було проведено перший набір студентів на спеціальність «Гідроаеродинаміка». З того часу кафедра готує унікальних фахівців, що поєднують глибокі теоретичні знання з фундаментальних математичних та механічних дисциплін зі здатністю розв’язувати практичні задачі будь-якої складності.

Випускники кафедри створюють ракетно-космічну галузь України, працюють в авіаційної промисловості, кораблебудування, на сучасних енергетичних об’єктах та в IT-сфері. Кафедра забезпечує студентів першим робочим місцем на провідних підприємствах України, а саме в конструкторському бюро «Південне», АТ «Мотор Січ», у високотехнологічних IT-компаніях.

Фахівці кафедри мають тісні зв’язки із науковцями Інституту технічної механіки (м. Дніпро), Інституту геотехнічної механіки (м. Дніпро), Інституту транспортних систем та технологій (м. Дніпро), Інституту відновлювальної енергетики (м. Київ), Інституту теплофізики (м. Київ), Інституту гідромеханіки (м. Київ), зі спорідненими кафедрами Національного технічного університету України «КПІ імені Ігоря Сікорського», Національного аерокосмічного університету ім. М.Є. Жуковського «ХАІ» та ін.

Створена на кафедрі наукова школа, яку очолює д.ф.-м.н., професор О.Г. Гоман відома далеко за межами України. Творцями цієї школи були: член-кор. НАНУ, проф. М.В.Поляков, член-кор. НАНУ В.І. Тимошенко, член-кор. НАНУ О.В. Пилипенко, проф. О.О.Кочубей, проф. М.М. Біляєв, проф. О.О.Рядно, проф. В.К.Хрущ, проф. О.А. Приходько, проф. В.П. Басс, проф. В.В. Кравець, проф. Ю.А. Семенов та багато інших.

Теоретична підготовка майбутніх фахівців тісно пов’язана з практичною діяльністю. На кафедрі діє промислова аеродинамічна труба Т-5, в якій проводяться дослідження перспективних вітротурбін, елементів літальних апаратів тощо.

Співробітники кафедри підтримують тісні зв’язки зі своїми іноземними колегами. Це дає змогу студентам кафедри продовжувати навчання з отриманням стипендії за програмою магістра та доктора філософії (PhD) в провідних університетах світу.

Випускники кафедри Володимир Бородін та Віктор Решняк отримали ступінь PhD в Університеті штату Теннессі (США). Зараз вони працюють у світових наукових центрах. Випускниця кафедри Аліна Краснобрижа блискуче захистила дисертації в Технічному Університеті м. Нант (Франція) і зараз працює доцентом в Університеті Парижу.

Доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри аерогідромеханіки та енергомасопереносу

Доктор фізико-математичних наук, професор кафедри аерогідромеханіки та енергомасопереносу.

Кандидат фізико-математичних наук, декан механіко-математичного факультету, професор кафедри аерогідромеханіки та енергомасопереносу

Карплюк Володимир Іванович

Кандидат фізико-математичних наук, доцент кафедри аерогідромеханіки та енергомасопереносу

Біляєва Вікторія Віталіївна

Кандидат технічних наук, доцент кафедри аерогідромеханіки та енергомасопереносу

Геті Кристина Віталіївна

Кандидат технічних наук, доцент кафедри аерогідромеханіки та енергомасопереносу

Губін Олександр Ігорович

Кандидат технічних наук, доцент кафедри аерогідромеханіки та енергомасопереносу

Кравець Олена Володимирівна

Кандидат фізико-математичних наук, доцент кафедри аерогідромеханіки та енергомасопереносу

Бразалук Юлія Володимирівна

Кандидат фізико-математичних наук, доцент кафедри аерогідромеханіки та енергомасопереносу