Головна / Факультет / Кафедри / Кафедра теоретичної та комп'ютерної...
Кафедра теоретичної та комп’ютерної механіки
Завідувач кафедри: Лобода Володимир Васильович – доктор фізико-математичних наук, професор.
Пошта кафедри: mtk_dnu@ukr.net

            На сьогоднішній день наукова діяльність кафедри здійснюється у напрямку математичного, комп’ютерного і експериментального моделювання природничих процесів різної природи та створення методів, алгоритмів і прик­ладних комп’ютерних програм розрахунку динаміки, міцності, надійності, довговічності та оптимального проектування конструкцій в аерокосмічній галузі, машинобудуванні, геомеханіці, біомеханіці, будівництві та ін.

            Колектив кафедри забезпечує викладання більше 30 навчальних курсів механічного та комп’ютерного спрямування для механіко-математичного та фізико-технічного факультетів, здійснює керівництво науково-дослідною роботою студентів. Фахівців вищої кваліфікації успішно готує магістратура, аспірантура і докторантура кафедри.

            Випускники кафедри успішно працюють в конструкторських бюро України та закордоном, у науково-дослідних інститутах академії наук України, у державних та приватних комерційних установах, у банках та IT-компаніях. Кожного року 2-3 випускника кафедри направляється на навчання за кордон по Ph.D. програмам за рахунок університетів Європи та США.

Кафедра є випусковою зі спеціальності 113 «Прикладна математика» і має освітні програми «Прикладне комп’ютерне та математичне моделювання» – за першим (бакалаврським) рівнем освіти, “Комп’ютерна механіка” – за другім (магістерським) рівнем та третім (PhD – доктор філософії) освітньо-науковим рівнем.

Серед викладачів кафедри один член-кореспондент Національної академіїї наук України, три доктора фізико-математичних наук, три доктора технічних наук, шість кандидатів фізико-математичних наук. 

Кафедра має тісні зв’язки з КБ «Південне» ім. М.К. Янгеля, ІТ фірмами ISD, AMC “Bridge”, провідними університетами України, а також з Хемпширським університетом (США), університетом Блеза Паскаля (Франція), технічним університетом м. Фрайберг (Німеччина), Делфтським університетом (Нідерланди). Кожен з цих закордонних ВНЗ вже прийняв в магістратуру або аспірантуру багатьох наших випускників і готовий приймати нових.

Прикладна математика – область математики, яка розглядає застосування математичних методів, алгоритмів в інших областях науки і техніки. Прикладами такого застосування є чисельні методи, математична фізика, механіка суцільних середовищ, а також різноманітні проблеми, пов’язані з інформатикою та ІТ технологіями. 

У питанні про те, що є прикладною математикою, не можна скласти чітку логічну класифікацію. За іронічним твердженням В. І. Арнольда, одного з найвидатніших математиків XX століття, різниця між чистою і прикладною математикою не наукова, а соціальна і полягає в тому, що чистому математику платять за відкриття математичних фактів, в той час як прикладному математику – за розв’язання практичних задач.

Саме цьому ми і вчимо наших студентів: створити математичну модель задачі, написати алгоритм та програму для її дослідження або скористатися вже наявними програмними комплексами типу Ansis, Abaqus, Solid Works та ін., отримати чисельні результати, зробити їх аналіз і «отримати плату» за розв’язання прикладної задачі.