Русский Українська English

Навчальний план

Напрям підготовки6.040202 – Механіка
Кваліфікація3119 – стажист-дослідник (механіка)
Термін навчання4 роки (8 семестрів)

Навчальна дисциплінаСеместриКількість годин
загальнааудиторні
1Гуманітарні та соціально-економічні дисципліни
1.1Українська мова (за професійним спрямуванням)110854
1.2Історія України110854
1.3Історія української культури67234
1.4Іноземна мова2 – 318070
1.5Філософія410851
1.6Політологія77236
1.7Физичне виховання1 – 7492280
2Дисципліни математичної та природничо-наукової підготовки
2.1Математичний аналіз1 – 3432178
2.2Вища алгебра110854
2.3Аналітична геометрія110854
2.4Диференціальні рівняння312672
2.5Рівняння математичної фізики414485
2.6Теория ймовірностей та математична статистика710854
2.7Екологія25418
Дисципліни загально-професійної підготовки
3.1Програмування та алгоритмічні мови1 – 2342140
3.2Теоретична механіка2 – 4540225
Дисципліни професійної та практичної підготовки
3.3Опір матеріалів3 – 4342140
3.4Нелінійна механіка деформівних середовищ519890
3.5Основи теорії пружності412651
3.6Просторові задачі теорії пружності616285
3.7Аерогідромеханіка5 – 6270123
3.8Теорія функцій комплексної змінної414451
3.9Інтегральні рівняння в механіці514454
3.10Чисельні методи5 – 6270105
3.11Варіаційне числення та методи оптимального проектування5 – 6216105
3.12Теорія стійкості деформівних систем89050
3.13Теорія коливань614468
3.14Курсова робота з дисциплін професійної підготовки6540
3.15Безпека життєдіяльності25418
3.16Основи охорони праці75418
3.17Дипломування82160
3.18Державна атестація81080
4Дисципліни самостійного вибору навчального закладу
4.1Диференціальна геометрія210851
4.2Фізика2 – 310868
4.3Технології програмування1 – 4342123
4.4Експериментальний практикум з опору матеріалів49034
4.5Об'єктно-орієнтоване програмування316254
4.6Теорія теплообміну89050
4.7Плоска задача теорії пружності та елементи механіки руйнування712672
4.8Теорія пластичності716272
4.9Теорія пластин і оболонок714454
4.10Теорія хвиль89040
4.11Газова динаміка712672
4.12Реологія рідини610851
4.13Лабораторний практикум з динаміки твердого тіла59036
4.14Лабораторний практикум з механіки рідини і газу79036
4.15Експериментальні методи механіки деформівного твердого тіла89040
4.16Курсова робота з основ механіки4540
4.17Курсова робота за фаховим спрямуванням7540
4.18Навчальна комп'ютерно-технологічна практика4540
4.19Переддипломна практика82160
4.20Математичні методи механіки1 – 3378175
5Дисципліни вільного вибору студента
Гуманітарні та соціально-економічні дисципліни вільного вибору студента
5.1Економіка або Правознавство510836
5.2Історія науки і техніки або Історія математичних наук510836
Дисципліни професійної та практичної підготовки вільного вибору студента
Вибір 1
5.3Міцність тонкостінних елементів конструкцій510836
5.4Чисельне моделювання в механіці деформівного твердого тіла610851
5.5Теорія в'язкопружності714454
5.6Механіка руйнування89040
5.7Комп'ютерна математика в задачах механіки твердого тіла89040
Вибір 2
5.8Сучасні системи проектування510836
5.9Символьна математика в гідродинамічних задачах610851
5.10Течії в'язкої рідини714454
5.11Чисельне моделювання в аерогідромеханіці89040
5.12Основи аеропружності89040
Вибір 3
5.13Обчислювальна геометрія та комп'ютерне конструювання510836
5.14Системи керування базами даних та Інтернет-технології610851
5.15Методи розрахунку конструкцій при пластичних деформаціях714454
5.16Комп'ютерні задачі механіки і оптимізації конструкцій89040
5.17Динаміка і стійкість конструкцій89040