Русский Українська English

Напрям підготовки 6.040202 – Механіка
(фізико-математичні науки)

Спеціальності8.04020201 – Теоретична та прикладна механіка
8.04020202 – Механіка суцільних середовищ
8.04020203 – Комп'ютерна механіка
Термін навчанняза програмою підготовки бакалавра – 4 роки,
за програмою підготовки магістра – 1,5 года (на базі бакалавра),
за програмою підготовки спеціаліста – 1 год (на базі бакалавра)

Випускник університету за напрямом підготовки "Механіка" – це висококваліфікований спеціаліст в галузі математичного моделювання механічних систем та процесів, який здатний розв'язувати складні задачі прикладної математики та механіки. Уміння та навички, здобуті в процесі навчання, дозволяють самостійно здійснювати реалізацію всіх етапів розв'язку таких задач, а саме:

Завдяки єдності методів математичного моделювання випускники успішно використовують здобуті знання і в інших предметных областях (системний аналіз, економіка, управління, менеджмент, логістика та інше).

Навчальний план  містить

Випускники усіх трьох спеціальностей, які входять до напряму підготовки "Механіка", успішно ведуть викладацьку діяльність в університетах, академіях та інших вищих навчальних закладах в нашій країні та поза її межами, працюють у провідних конструкторських бюро, науково-дослідницьких інститутах Національної академії наук, в банках і комп'ютерних фірмах, на підприємствах машинобудівної, металургійної, добувної, будівної галузей, в державних та приватних комерційних закладах. Рівень професійної підготовки випускників, їхня кваліфікація в галузі механіки, прикладної математики та комп'ютерних технологій, математичного моделювання здобули високу оцінку провідних спеціалістів у нашій країні і за кордоном. Щорічно найкращі випускники поступають до аспірантури при різних університетах і науково-дослідницьких інститутах, захищають дисертації та отримують наукові ступені.