Русский Українська English

Основний науковий напрям досліджень кафедри – розробка методів розв'язку граничних задач і задач стійкості теорії пружності, пластичності та руйнування для однорідних і кусково-однорідних середовищ.

Основні теми даного напряму досліджень: