Русский Українська English

Навчальний план

Спеціальність8.04020201 – Теоретична та прикладна механіка
Кваліфікація2139.1 – науковий співробітник (механіка)
Термін навчання1,5 роки (3 семестри)

Навчальна дисциплінаСеместриКількість годин
загальнааудиторні
1Гуманітарні та соціально-економічні дисципліни
1.1Цивільний захист13618
1.2Охорона праці в галузі13618
2Дисципліни природничо-наукової (фундаментальної) підготовки
2.1Методологія та організація наукових досліджень25418
2.2Математичне моделювання механічних систем і процесів1 – 2378126
3Дисципліни професійної та практичної підготовки
3.1Теорія повзучості110836
3.2Механіка руйнування (додаткові розділи)221672
3.3Курсова робота за спеціальністю2720
3.4Науково-дослідницька практика33240
3.5Дипломування36480
3.6Державна атестація31080
4Дисципліни самостійного вибору навчального закладу
4.1Вища освіта України і Болонський процес23618
4.2Інтелектуальна власність23618
4.3Історія механіки221672
4.4Механіка зв'язаних полів елементів конструкцій116254
4.5Теорія пружності і пластичності (додаткові розділи)116254
4.6Контрольні заходи2160
5Дисципліни вільного вибору студента
5.1Комп'ютерне моделювання в механіці твердого тіла121672
5.2Варіаційні методи механіки деформівного твердого тіла116254